Profesionální prevence před onemocněními způsobenými déletrvajícím tlakem

úvodpříklady použití • obecné informace • novinkyobjednatkontakt


 

 

Podložky na operační stoly 
Podložky hlavy 
Podložky pro paže, lokty, ... 
Podložky pro nohy, paty,... 
Podložky polohovaci 
Podložky speciální 
Podložky pro všeob. použití 

    Tlaková poškození a porušení kůže jsou vážným problémem, se kterým se chirurgičtí profesionálové, zdravotnický personál a jejich pacienti setkávají každým dnem. Také náklady vynaložené na léčbu těchto onemocnění nejsou zanedbatelné.Podložky a polohovadla Action zabraňují dekubitním vředům tím, že rovnoměrně rozkládají kolmý tlak, snižují tangenciální tlak a rozptylují teplo.
    Kolmý a tangenciální tlak jsou hlavní příčiny kapilárního uzavření na povrchu kůže, nedostatečného přívodu kyslíku a výživy a následovně rozpadu tkáně tzn. vzniku vředových chorob.Teplo a vlhkost jsou dva faktory, které jsou považovány za katalyzátory v procesu porušení kůže.

Z následujícího umístění si můžete stáhnout kompletní katalog nabízených podložek (formát PDF).
V případě Vašeho zájmu Vám rádi zašleme
aktuální ceník.

Schopnost kontrolovat tyto faktory a zmírnění rozvoje a šíření "zarudlých skvrn" v místech vyššího působení tlaku pomůže minimalizovat pacientovo riziko. Zajištění lokálního prokrvení je nezbytné v prevenci před otlačeninami, proleženinami, dekubity, distorzními, trofickými nebo ischemickými vředy a dalšími tlakovými onemocněními.

Tlaková poškození mají množství různých jmen jako: otlačeniny, proleženiny, dekubitní vředy, distorzní vředy, trofické vředy a nebo ischemické vředy.  Jsou to ohraničená místa ulcerace a celulární nekrózy. Jedná se o ohraničené plochy ulcerací a buněčných nekróz. Poškození není omezeno na pokožku, ale prostupuje svaly, tukem a kostí. Každý pacient, který se podrobuje chirurgickému zákroku, je tlakovým poškozením vážně ohrožen, zvláště starší pacienti nebo pacienti se slabým krevním oběhem.
Ačkoli  tlaková poškození nejčastěji vznikají na místech, kde jsou kosti těsně pod povrchem těla, mohou se vyvinout na jakékoli tkáni v důsledku dlouhotrvajícího  svislého tlaku, zvláště pokud je tlak kombinován s teplem. Teplo urychluje vznik tlakových vředů tím, že  zvyšuje metabolické požadavky, kterou tělo nemůže uspokojit.
Jiným druhem tlaku, který zapříčiňuje několik tlakových poškození,  se nazývá tangenciální tlak. Důsledky namáhání se projeví vždy, když mechanický tlak působí paralelně na povrch tkáně a na kůži vytváří záhyby.  
Podložky a polohovadla ActionŇ zabraňují dekubitním vředům tím, že rovnoměrně rozkládají kolmý tlak, snižují tangenciální tlak a rozptylují teplo.
Podložky ACTION jsou využívány na operačních sálech, na prakticky všech typech nemocničních oddělení, jsou velmi vhodné pro tělesně postižené i pro domácí použití.

Prevence je nejlevnější.

Antidekubitální a polohovací podložky Action se prodávají ve více než 42 zemích po celém světě. Je již mnoho institucí, které  spoléhají při prevenci svých pacientů před poškozením tkáně nebo nervů způsobeným tlakem na  Action. Provizorní používání srolovaných ručníků, písku, molitanu, vaků s tekutinou a pěny nemůže poskytnou pacientům takovou ochranu, kterou požadují.